Developer portals PSD2

According to PSD2 all banks in Europe must make available at least one interface for third party…

Les mer

Sertifisering av terminaler

BankAxept POS og ATM terminal sertifisering er delt inn i to deler, som må være på plass…

Les mer

NIBE

NIBE er en EDIFACT basert interbankstandard for utveksling av kapital og informasjon mellom norske banker.

Les mer

BOLS

BOLS er en norsk interbankstandard for utveksling av kapital og informasjon mellom norske banker.

Les mer

EDIFACT

EDIFACT er en internasjonal elektronisk meldingsstandard for forretningsdokumenter.

Les mer

BALTUS 2.0

BALTUS er Bankenes onLine TransaksjonsUtvekslingsSystem hvor bankene sender online finansielle meldinger til hverandre.

Les mer

NICS

NICS – Norwegian Interbank Clearing System er bankenes felles avregnings- og oppgjørssystem.

Les mer

Omnummere­ring

Bankenes omnummereringstjeneste gir kontohaver som bytter bank/kontonummer mulighet til å videresende innbetalinger til nytt kontonummer.

Les mer

Giro utbetaling

Giro Utbetaling (kalles også utbetalingskort, giroutbetaling og advisert giro) er en norsk utbetalingsanvisning som sendes mottaker av…

Les mer

Konto og adresseringsre­gister (KAR)

KAR er et felles register for bankene som gjør at bankene kan tilby tjenester for bl.a. verifikasjon…

Les mer

ISO 20022

ISO 20022 is an ISO standard for electronic data interchange between financial institutions.

Les mer

Telepay

Telepay er en norsk bankstandard for innsending av filbaserte betalingsoppdrag til norske banker.

Les mer

eFaktura

eFaktura er en norsk tjeneste levert av bankene for mottak av betalingskrav i kundens nettbank.

Les mer

Bankkort

Bankkort er et fysisk identitetskort utstedt av norsk bank. Opprinnelig var det brukt ved betaling med sjekk.…

Les mer

BankID

BankID er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering, autentisering og signering på nettet. BankID brukes av…

Les mer

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger.

Les mer

Autogiro

Autogiro er en direkte debiteringstjeneste for bedrifter basert på en avtale mellom betaler, betalingsmottaker og betalingsmottakers bank.

Les mer

Straksbetalinger

Straksbetaling er en betalingstjeneste der beløpet blir stilt til disposisjon for mottaker umiddelbart etter at betaler har…

Les mer

Sjekk

En sjekk er et papirbasert betalingsmiddel hvor kontohaver selv kan føre på beløpet. Mottakeren av sjekken leverer…

Les mer

Bankremisser

En bankremisse er et verdipapir der utstederbanken garanterer for at pålydende beløp kan innløses i penger. Den…

Les mer

BankAxept

BankAxept er det nasjonale kort betalingssystemet i Norge. BankAxept kan benyttes i fysisk handel og betalingen godkjennes…

Les mer