Straksbetalinger

Straksbetaling er en betalingstjeneste der beløpet blir stilt til disposisjon for mottaker umiddelbart etter at betaler har sendt transaksjonen – altså en realtidsbetaling mellom kundekonti. Straksbetaling ble etablert i 2013.

111 banker i Norge kan motta Straksbetalinger. Dette er så godt som alle banker som deltar i den alminnelige betalingsformidlingen i Norge (deltar i NICS).

Følgende banker er per 1. januar 2024 ikke klare til å motta straksbetalinger:

  • Santander Consumer Bank
  • Citibank