Straksbetalinger

Straksbetaling er en betalingstjeneste der beløpet blir stilt til disposisjon for mottaker umiddelbart etter at betaler har sendt transaksjonen – altså en realtidsbetaling mellom kundekonti. Straksbetaling ble etablert i 2013. Bankene i Eika Gruppen var de første bankene som tok i bruk Straksbetalinger.

124 banker i Norge kan motta Straksbetalinger. Dette er så godt som alle banker som deltar i den alminnelige betalingsformidlingen i Norge (deltar i NICS).

Følgende banker er per februar 2018 ikke klare til å motta straksbetalinger:

  • Santander Consumer Bank

Følgende banker har valgt å ikke delta i Straksbetalingstjenesten:

  • Swedbank
  • Citibank
  • BNP Paribas
  • Bank Norwegian