Autogiro

Autogiro er en direkte debiteringstjeneste som kan benyttes mellom bedrifter. Den sørger for at bedriftens utestående fordringer blir trukket automatisk fra dens faste kunders konti ved forfall.

Autogiro er basert på en avtale mellom betaler og betalingsmottaker. I denne avtalen gir banken fullmakt til å overføre avtalt beløp til betalingsmottaker på gitt tidspunkt.

Autogiro ble innført i 1995, og gjaldt da for alle typer kunder. 1. juli 2000 ble autogiro avløst av avtalegiro for private forbrukere.