Konto og adresseringsre­gister (KAR)

KAR (Konto- og AdresseringsRegister) er etablert for å øke kvaliteten i betalingssystemene og bidra til mer effektiv og fleksibel bruk av ulike distribusjonskanaler for nye og etablerte betalingstjenester.

Gjennom KAR kan banker få verifisert at en oppgitt betalingskonto er gyldig og aktiv samt hvem (kundeID) som er rett kontohaver til kontoen

Banker kan tilby sine kunder mulighet til å spørre inn mot KAR. Aktører som ønsker slik mulighet må derfor ta kontakt med en bank som tilbyr denne type tjenester.

Link til regler for KAR (sist oppdatert 18.5.2022):
Regler om bankenes felles konto- og adresseringsregister (KAR)