Konto og adresseringsre­gister (KAR)

KAR er et register etablert for øke kvaliteten i betalingssystemene og bidra til mer effektiv og fleksibel bruk av ulike distribusjonskanaler for nye og etablerte betalingstjenester.

 

KAR er etablert med formål å ivareta behovet for å få:

  • Verifisert at betalingskontoer er gyldige og aktive samt hvem som er rett kontohaver til kontoen
  • Etablert knytninger mellom kunders kontonummer og mobiltelefonnummer og navn og eventuelt supplerende navn (avdeling ol.) med sikte på å gjennomføre straksoverføringer.

Registeret inneholder bankenes kontonummer og tilhørende kundeID og i tillegg mobilnummer for bruk i gjennomføring av Straksbealinger når bankene har lagret dette for sin kunder.