Dette gjør Bits

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Vår fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge.

Betalingsinfrastrukturen er det som gjør at penger, transaksjoner og informasjon kan flyttes sømløst mellom ulike banker. Det er det som gjør det mulig for en hvilken som helst bankkunde å ta ut penger i en hvilken som helst minibank, og at overføringer kan skje mellom alle kontoer i alle banker. Derfor er det ikke bare en infrastruktur for bankene, men for hele det norske samfunnet.

Den norske betalingsinfrastrukturen er i verdensklasse. Den sikrer det norske samfunnet brukervennlige, kostnadseffektive og stabile løsninger som bankene kan bygge gode kundetjenester på. Infrastrukturen er av kontinuerlig og avgjørende betydning for alle deler av det norske samfunnet ­– fra den enkelte bankkunden til næringslivet, bank- og finansnæringen og samfunnet som helhet.

En effektiv og solid infrastruktur styrker næringslivets konkurransefortrinn, sikrer det offentlige gode løsninger for økonomiforvaltning og gir bankene det beste grunnlaget for å utvikle gode betalingsløsninger for sine kunder.

Derfor er vårt arbeid samfunnskritisk. Bits skal sørge for at Norge også i fremtiden fortsetter å være internasjonalt i front når det gjelder formidling av betalinger og betalingsrelatert informasjon. Betalingsinfrastrukturen må være så robust at den bidrar til å ivareta bankenes og samfunnets behov for effektive betalingssystemer nå og i fremtiden.

Dette er Bits

Bits AS ble etablert 1. april 2016 som finansnæringens nye infrastrukturselskap, og bygger på en sammenslåing av Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og Finans Norges fagenhet for betalingsformidling. Selskapet eies av Finans Norge, som også er generalforsamlingen til Bits.

Etableringen av Bits er et resultat av finansnæringens mål om å styrke og vitalisere arbeidet med en felles infrastruktur. Dette setter oss enda bedre i stand til å håndtere de utfordringer fremtiden måtte bringe som følge av ny teknologi, nye aktører og internasjonale reguleringer som Norge må forholde seg til.

Den norske infrastrukturen for betalingsformidling er basert på prinsippet om selvregulering. Det er Bits’ oppgave å sikre en så god infrastruktur for det norske samfunnet at norske myndigheter også i fremtiden ser at det er til landets beste at denne selvreguleringen forblir opprettholdt.

Slik jobber Bits

Vi etablerer, vedlikeholder og videreutvikler norske bankstandarder som brukes i den felles infrastrukturen. Standardene lages innenfor rammer som er satt av overordnede policy-beslutninger, og er styrende for alle som har ansvaret for de daglige driftsmessige forhold. Tilsvarende har vi ansvar for å etablere, vedlikeholde og forvalte avtaler og regelverk som gjelder mellom alle banker som er tilsluttet infrastrukturen samt å forhandle og forvalte avtaler med driftsleverandører for de tekniske løsningene for den felles infrastrukturen.

Bits er operatør for NICS (Norwegian Interbank Clearing System), som er bankenes felles avregningssystem for norske kroner. NICS benyttes av alle banker som deltar i banknæringens felles infrastruktur for betalingsformidling, og er underlagt konsesjon fra Norges bank.

Vi samarbeider løpende med Finans Norge, myndighetene og andre samfunnsaktører på områder som er relevant for banknæringen i Norge og for betalingsformidlingen, og er en pådriver for innovasjon og digitalisering på betalingsformidlingsfeltet.

For å forvalte norsk banknærings infrastruktur på best mulig måte, er det etablert 6 fagråd som bistår Bits i arbeidet. Arbeidet i fagrådene ledes av fagpersoner fra BITS. Fagrådene er

  • Fagråd Overføring og Regningsbetaling
  • Fagråd Betaling handel
  • Fagråd infrastruktur
  • Fagråd Juss
  • Fagråd internasjonale rammebetingelser
  • Fagråd avregning og oppgjør

Bits representerer norsk bank- og finansnæring i en rekke nasjonale og internasjonale fora. Det inkluderer Standard Norge, PNC (Pan Nordic Card Association), EPC (European Payment Council), Internasjonal Standardiseringskomité (ISO TC68), European Telecommunications Standards Institute (ETSI) og European Committee for Standardization (CEN),Payments Committee – European Savings Banks Group (ESBG) og Payments Systems Committee – European Banking Federation (EBF).

Styret

Styremedlem Personlig vara
Leder Per Kristian Næss-Fladset (DNB) Peer Theien (DNB)
Nestleder Solveig Lie (Handelsbanken) Mona Berbusmel (Danske Bank)
Tore Haarberg
(SpareBank1 Utvikling)
Geir Bruflot
(SpareBank1 Utvikling)
Marte Kopperstad (Nordea) Marta Steinsheim Haugen (Nordea)
Erlend Sundvor (Eika Gruppen) Lorang Eriksen (Eika Gruppen)
Einar Storsul (Landkreditt Bank) Bjørn Riise (Nidaros Sparebank)
Gry Moen (Sparebanken Sør) Inge Ådland (Fana Sparebank)
Ørjan Karlsen (Sparebanken Vest) Lillian Thomas (Sparebanken Møre)
Iren Tranvåg (uavhengig)

Vedtekter for Bits AS

Jobb i Bits

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Vår fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge, bidra til digitalisering av viktige prosesser og skape verdi for samfunnet. Bits har p.t. 39 engasjerte og motiverte ansatte.

Den teknologiske utviklingen i samfunnet stiller nye krav på endringsevne, forbedring, samhandling og økt kunnskap.  For å møte dette satser vi på kompetansedeling på tvers av avdelinger og kompetanseheving tilpasset de ansattes behov.  For at vi skal bli bedre kjent med hverandre utenfor jobb arrangeres det en rekke sosiale arrangementer hvert år, for eksempel båttur, quiz og after work. Det arrangeres også en årsfest sammen med Finans Norge hvert år, og vi har et bedriftsidrettslag som inviterer til en rekke sosiale aktiviteter.

Synes du dette høres interessant ut, og har du lyst å bli med på laget? Hvis vi for øyeblikket ikke har noen ledige stillinger som er relevante for deg er det bare å sende en åpen søknad.

Søknad sendes til: post@bits.no

Vi ser frem til å høre fra deg!

Følgende stilling er for tiden utlyst:

Programleder Digitalisering | FINN.no

Har du lyst til å være med i Forvaltningsteamet i avdeling Digitalisering | FINN.no