Telepay

Telepay er et standard filformat for overføring av betalingsopplysninger mellom for eksempel et regnskapsprogram og nettbanken. Filformatet er en norsk standard som integreres med bedriftens regnskapssystem og kan brukes for både nasjonale og internasjonale betalinger.

Meldingsstandarden ble på slutten av 1980 tallet utviklet som bankspesifike meldingsstandarder av de største norske bankene, men man kom etter hvert fram til at det var mest hensiktsmessig å utarbeide en felles norsk standard som skulle gjelde for alle banker. Telepay er pr i dag den meldingsstandard som har størst utbredelse i Norge.

Bits har ansvaret for vedlikehold og definisjon av Telepay

Edifact meldinger ble første gang tatt i bruk mot norske banker på midten av 1990 tallet