Giro utbetaling

Giro Utbetaling er en utbetalingsanvisning, det vil si en oppfordring fra betaler til utstedende bank
om å utbetale anvisningens pålydende til mottaker.

En Giro Utbetaling utstedes av Nets på vegne av betalers bank, og sendes til betalingsmottakeren per brevpost. Mottakeren må så presentere Giro Utbetalingen til sin bank, som minimum plikter å godskrive mottakers konto, gitt at det er den rette innehaveren som presenterer Giro Utbetalingen og at gyldighetstiden ikke er overskredet.