BankAxept

BankAxept er det nasjonale kort betalingssystemet i Norge. BankAxept kan benyttes i fysisk handel og betalingen godkjennes av utstederbanken ved bruk av chip og kortholders personlige kode. De fleste BankAxept utstedes som debet-kort.