ISO 20022

ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for finansielle filbaserte meldinger som nå tas i bruk i Norge, beregnet på bruk i hele verdikjeden fra betaler til betalingsmottaker.

Den vil erstatte gamle, nasjonale, proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger. ISO 20022 skal også tas i bruk for andre løsninger så som cash management meldinger samt direkte debiterings meldinger slik at alle dagens proprietære meldinger kan fases ut.

Målsetning, én internasjonal standard for fil basert finansiell meldingsutveksling som dekker hele verdikjeden kunde til bank, bank til bank og bank til kunde.

Det pågår nå et prosjekt i regi av Bits for implementering av ISO 20022 meldinger i Kunde – Bank grensesnittet, hvor både banker og leverandører av økonomisystemer inngår i et samarbeid.

Fra 31.10.2016 vil alle norske banker kunne ta imot og sende meldinger knyttet filbaserte betalingsoppdrag, og i løpet av 2017 vil resterende meldinger som Bits har definert norske guidelines for også dekkes av norske banker.

I tillegg til dette arbeides det med å ta i bruk ISO 20022 meldinger i bank til bank grensesnittet.

Bits har ansvaret for vedlikehold og definisjon av norske meldingsguidelines for ISO 20022 meldinger

Det er så langt utarbeidet guidelines for følgende meldinger:

 

Tilbys av banker seinest 31.10.2016

  • pain 001.001.03 CustomerCreditTransferInitiation
  • pain 002.001.03 CustomerPaymentStatusReport
  • camt 054.001.02 CustomerDebitNotification ­
  • camt 055.001.01 PaymentCancelationRequest
  • 029.001.03; ResolutionOfInvestigation

 

Planlegges tilbudt av banker medio 2017

  • camt 054.001.02 CustomerCreditNotification
  • camt 053.001.02 BankToCustomerStatement
  • camt 052.001.02 AccountReport