ISO 20022

ISO 20022 er en internasjonal meldingsstandard for finansielle filbaserte meldinger som nå tas i bruk i Norge, beregnet på bruk i hele verdikjeden fra betaler til betalingsmottaker.

Den vil erstatte gamle, nasjonale, proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger. ISO 20022 skal også tas i bruk for andre løsninger så som cash management-meldinger samt direkte debiteringsmeldinger slik at alle dagens proprietære meldinger kan fases ut.

Målsetning, én internasjonal standard for filbasert finansiell meldingsutveksling som dekker hele verdikjeden kunde til bank, bank til bank og bank til kunde.

Fra 31.10.2016 tilbød alle norske banker å ta imot og sende ISO 20022-meldinger knyttet til filbaserte betalingsoppdrag, og i løpet av 2017 ble cash management-meldinger som Bits har definert norske guidelines for også dekket av norske banker.

I tillegg til dette arbeides det med å ta i bruk ISO 20022-meldinger i bank til bank grensesnittet. Så langt er ISO 20022 tatt i bruk i NICS for straksbetalinger (fra høsten 2022).

Norge deltar aktivt i det nordiske samarbeidet innen Nordic Payments Council med standardisering av ISO betalingsformater innenfor Norden.

Bits har ansvaret for vedlikehold og definisjon av norske meldingsspesifikasjoner for ISO 20022 meldinger.

Det er så langt utarbeidet meldingsspesifikasjoner (Message Implementation Guidelines – MIGer) for følgende meldinger som tilbys av alle norske banker:

  • pain 001.001.09 CustomerCreditTransferInitiation
  • pain 002.001.10 CustomerPaymentStatusReport
  • camt 055.001.08 PaymentCancelationRequest
  • camt.029.001.09 ResolutionOfInvestigation
  • camt 054.001.08 CustomerDebitNotification ­
  • camt 053.001.08 BankToCustomerStatement

 

Bits-portal der MIGene er publisert: https://www.bits-standards.org/

NPC:  https://www.nordicpaymentscouncil.org/

EPC:  https://www.europeanpaymentscouncil.eu/

ISO:  https://www.iso20022.org/