BOLS

BOLS (BSK standard layout for interbanktransaksjoner) er et av interbankformatene bankene i Norge benytter for meldingsutveksling mellom deltakende banker i NICS (Norwegian Interbank Clearing System). Dette er en proprietær standard som har blitt benyttet i Norsk interbankclearing i en årrekke.

 

Meldingsformatet benyttes for tre hovedformål:

  • Kapitaltransaksjon knyttet til kort transaksjoner
  • Dekningskontroll
  • Utveksling av informasjon til bankene