EDIFACT

EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Trade) er en internasjonal elektronisk meldingsstandard for forretningsdokumenter. I tilknytning til betalingsformidling og finansielle meldinger benytter vi i Norge følgende meldingstyper basert på den norske dialekten av standarden:

  • Paymul NO (betalingsmelding)
  • Debmul NO (informasjon om belastninger på konto)
  • Cremul NO (informasjon om krediteringer på konto)
  • Finsta NO (elektronisk kontoutskrift)

EDIFACT-meldinger ble første gang tatt i bruk mot norske banker på midten av 1990 tallet, og Bits har hatt ansvaret for vedlikehold og definisjon av norske EDIFACT-bankstandarder.

ISO 20022 er nå innført som ny meldingsstandard for finansielle meldinger, bl.a. for at norske banker skal være tilpasset EU regelverket og krav i Finansavtaleloven, samt at det tilrettelegger for en mer effektiv informasjonsutveksling knyttet til betalinger. Alle banker i Norge tilbyr nå ISO 20022 meldinger, med unntak for Direct Debit (AvtaleGiro, Autogiro), hvor meldinger vil bli innført i tilknytning til modernisering av Direct Debit tjenestene.

Bits vil derfor ikke lenger forvalte den norske EDIFACT-bankstandarden.