EDIFACT

EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Trade) er en internasjonal elektronisk meldingsstandard for forretningsdokumenter. I tilknytning til betalingsformidling og finansielle meldinger benytter vi i Norge følgende meldingstyper basert på den norske dialekten av standarden:

  • Paymul NO (betalingsmelding)
  • Debmul NO (informasjon om belastninger på konto)
  • Cremul NO (informasjon om krediteringer på konto)
  • Finsta NO (elektronisk kontoutskrift)

Bits har ansvaret for vedlikehold og definisjon av norske Edifact bankstandarder

Edifact meldinger ble første gang tatt i bruk mot norske banker på midten av 1990 tallet.