AvtaleGiro

Avtalegiro er en samordnet betalingstjeneste for belastning av betalers konto, hvor betalers belastningsfullmakt avgis til betalers bank som fullmektig. Tjenesten kan benyttes av bedrifter og  personkunder. Den sørger for at bedriftens utestående fordringer blir trukket automatisk fra personkundens konto ved forfall.

Avtalegiro er basert på en avtale (fast betalingsoppdrag) mellom betaler og betalers bank som angir hvilke bedrifter (Betalingsmottaker) som kan sende belastningsoppdrag til betalers konto. I denne avtalen gis banken fullmakt til å overføre avtalt beløp til betalingsmottaker på gitt tidspunkt. I avtalen er det angitt en maksimal beløpsgrense for hver tidsperiode. Det er også regler om varsling foran hver betaling (innen rimelig tid og senest 3 dager før belastning av konto) og regler for hvordan betaler kan stanse enkeltbetalinger.

Avtalene reguleres av Finansavtaleloven

  1. juli 2000 ble autogiro avløst av avtalegiro for private forbrukere.