AvtaleGiro

Avtalegiro er en direkte debiteringstjeneste som kan benyttes mellom bedrifter personkunder. Den sørger for at bedriftens utestående fordringer blir trukket automatisk fra personkundens konto ved forfall.

Avtalegiro er basert på en avtale mellom betaler og betalers bank som angir hvilke bedrifter (Betalingsmottaker) som kan sende belastningsoppdrag til betalers konto. I denne avtalen gis banken fullmakt til å overføre avtalt beløp til betalingsmottaker på gitt tidspunkt. I avtalen er det angitt en maksimal beløpsgrense for hver tidsperiode. Det er også regler om varsling foran hver betaling (vanligvis syv dager) og regler for hvordan betaler kan stanse enkeltbetalinger.

Avtalene reguleres av Finansavtaleloven

  1. juli 2000 ble autogiro avløst av avtalegiro for private forbrukere.