eFaktura

eFaktura er en norsk tjeneste levert av bankene for mottak av betalingskrav i kundens nettbank. Kunden må inngå avtale om mottak av eFaktura i sin nettbankflate. Denne avtalen følger kundens fødselsnummer, og derfor vil eFakturaen komme til syne i alle nettbanker hvor vedkommende er kunde. Kunden må selv effektuere betaling, men slipper å taste kontonummer, KID-nummer, beløp og forfallsdato da dette allerede er gitt. Ytterligere informasjon finnes på www.eFaktura.no

 

Elektronisk Faktura mellom bedrifter

Bankene tilbyr også formidlingstjenester for elektronisk fakturaer mellom bedrifter. Bankene prefererer i dag bruk av EHF (Elektronisk Handelsformat) som forvaltes av DIFI i sine elektroniske efakturaløsninger.

Dette formatet kan benyttes både for B2B og B2C segmentet. Myndighetene har satt krav til at utstedere skal benytte EHF formatet ved fakturering mot statlige og kommunale virksomheter. E2b formatet vil bli faset ut til fordel for EHF formatet.