Omnummere­ring

Når en bankkunde bytter bank, og derved får nytt bankkontonummer, kan det i en overgangsperiode avtales at innbetalinger til gammel konto automatisk skal styres til oppgitt ny konto. Slike avtaler registreres i det sentrale Omnummereringsregisteret i NICS.

Blankett for omnummerering signeres av kontoeier, og utfylles med gjeldende konti av ny og gammel bank, før oversending til NICS for innlegging i Omnummereringsregisteret.

Standard varighet for omnummerering er 13 måneder.