NICS

NICS – Norwegian Interbank Clearing System er bankenes felles avregnings- og oppgjørssystem.