Bankkort

Dagens bankkort er fra 1997 og trenger en oppgradering visuelt og sikkerhetsmessig. Derfor innføres det nå en ny og sikrere versjon med nytt design.
De nye kortenes bakside vil se litt annerledes ut enn de gamle, og inneholder flere sikkerhetselementer. Det gjør at kortet blir vanskeligere å misbruke.

Regelverk for bankkort:

Nytt Bankkort med bilde
nyttbankkort-medbilde
Det nye Bankkortet inneholder flere sikkerhetselementer. Det skal være lettere å kontrollere at kortet er ekte. Det viktigste med ID-kontroll er å sjekke om bilde på identitetsbeviset kan være av samme person som presenterer identitetsbeviset.

To bilder
nyttbankkort-tobilder
På bankkortet finnes det to bilder av korteieren – ett større, ett mindre. Det ekstra lille bildet er lagt under personlige opplysninger for å hindre at data blir endret uten at det er lett å se.

Fødselsmåned preget på bilde
nyttbankkort-fodselsmanedpregetpabilde
Nederst på det største bildet er fødselsmåneden til korteier preget.

UV – mønster
nyttbankkort-uvmonster
På bankkortet finnes blekk som reagerer på UV-lys ved å lyse opp i rødt og blått. UV-lampen bør ha et UV-lys på 365 nm.

Mikrotekst og mønster
nyttbankkort-mikrotekstogmonster
På bankkortet finnes det mikrotekst og mønster med linjer og figurer. Designet på det gamle bankkortet tok utgangspunkt i mønster fra vikingtiden. I det nye designet er hovedfokus på norske oppfinnelser og andre symboler vi forbinder med det norske.

Kun BankAxept kort
nyttbankkort-kunbankaxeptkort
BankAxept-logo finnes vanligvis på baksiden av kortet sammen med Bankkort med bilde, men det er også mulig å plassere BankAxept-logo på forsiden. BankAxept har fått ny logo. Kortene kan være utstyrt med gammel eller ny BankAxept-logo.

For mer informasjon om plassering av BankAxept-logo, se her.

Kombinert BankAxept og Visa kort
nyttbankkort-kombinertbankaxeptogvisakort
På forsiden av bankkortet finnes det Visa-logo og på baksiden finnes det BankAxept-logo, Visa hologram (Visas due-motiv) og Visas signaturstripe.

Kombinert BankAxept og MasterCard kort
nyttbankkort-kombinertbankaxeptogmastercardkort
På forsiden av bankkortet finnes det MasterCard-logo og på baksiden finnes BankAxept-logo, MasterCard hologram (MasterCards verdenskart-motiv) og MasterCards signaturstripe

Gammelt Bankkort med bilde
Utrullingen av den nye typen bankkort har startet. I løpet av fire år kommer alle til å få det nye bankkortet tilsendt av banken sin. En stund fremover vil det derfor finnes både gamle og nye kort i bruk og det er viktig at både gamle og nye kort skal kunne brukes og godkjennes i butikker og andre brukersteder om hverandre. Nedenfor er det derfor listet opp de gamle bankkortenes sikkerhetselementer.

Bilde
gammeltbankkort-bankkortmedbilde
På baksiden av kortet finnes bilde av korteieren.

Mikrotekst og mønster
gammeltbankkort-mikrotekstogmonster
På bankkortets bakside finnes det mikrotekst og mønster med linjer og figurer. Designet har sitt utgangspunkt i mønster fra vikingtiden.

UV-farge
gammeltbankkort-uvfarge
På bankkortets bakside finnes blekk som reagerer på UV-lys ved å lyse opp blått. UV-lampen bør ha et UV-lys på 365 nm.

Holografisk overflate
gammeltbankkort-holografiskoverflate
Ett av designelementene er holografisk overflate på kortet. Teksten ”BANKKORT” er gjentatt over hele kortet samtidig som det er bølger over hele kortet. Det er ikke krav om dette på lasergraverte kort. Overflaten slites imidlertid og kan være vanskelig å se på eldre kort.

Kun BankAxept kort
gammeltbankkort-bankaxeptlogo
På bankkortet finnes BankAxept-logo og BankAxept signaturstripe på baksiden.

Kombinert BankAxept og Visa kort
gameltbankkort-kombinertbankaxeptogvisakort2
På forsiden av bankkortet finnes Visa-logo og på baksiden finnes BankAxept-logo, Visa hologram (Visas due-motiv) og Visas signaturstripe.

Kombinert BankAxept og MasterCard kort
gameltbankkort-kombinertbankaxeptogmastercardkort
På forsiden av bankkortet finnes MasterCard-logo og på baksiden finnes BankAxept-logo, MasterCard hologram (MasterCards verdenskart-motiv) og MasterCards signaturstripe.