Sertifisering av terminaler

BankAxept POS og ATM terminal sertifisering er delt inn i to deler, som må være på plass før en terminal kan settes i produksjon. Disse er:

  • BankAxept POS and ATM Functional and Interoperability Certification
  • BankAxept POS and ATM Security Certification

For å kunne gjennomføre disse sertifiseringene, må nødvendige godkjenninger være på plass, inkludert terminal operatør godkjenning og terminal sikkerhet hardware godkjenning.

Målet med BankAxept POS and ATM Functional and Interoperability Certification er å sikre at en terminal som støtter både kontakt og kontaktløs funksjonalitet virker i samsvar med BankAxept, til enhver tid gjeldende, forretningskrav.

Målet med BankAxept POS and ATM Security Certification er å sikre at en BankAxept terminal tilbyr det nødvendige nivå av service, aksept, ytelse og sikkerhet for BankAxept-kortinnehavere.

Ta kontakt med en av våre akkrediterte Test Laboratories for å få utført BankAxept POS and ATM Functional and Interoperability Certification.

Ta kontakt med en av våre akkrediterte Third-Party Auditors for å få utført BankAxept POS and ATM Security Certification.