Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP)

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet, NAV, Politiet, Kartverket og finansnæringen samarbeider om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet – DSOP programmet. Samarbeidet vil skape store verdier og spare tid og penger både for aktørene og ikke minst bidra til den videre digitaliseringen av Norge. Bits representerer finansnæringen i dette samarbeidet.

Samarbeidet er basert på en porteføljetankegang der DSOP programmet setter sammen prosjektinitiativer som balanserer innsats og nytte for alle involverte parter. Programmet forutsetter aktiv deltagelse i alle prosjektene, og at partene bidrar aktivt både i de ulike prosjektfasene og til etablering av gode drifts- og forvaltningsrutiner.

DSOP Samarbeidserklæringen regulerer- og beskriver samarbeidet (hvordan det skal fungere, hvem beslutter hva). Erklæringen kan leses i sin helhet her.

Spørsmål vedrørende DSOP-tjenestene sendes til dsop@bits.no.

Norsk finansnæring bidrar aktivt i DSOP programmet gjennom innsatsen fra fagmiljøene i Bits, Finans Norge og gjennom bidrag fra bankene. Alle banker ble sommeren 2016 invitert med i DSOP samarbeidet – og som resultat er noen banker nå aktive i Referansegruppen.

Referansegruppen er bankenes prioriteringsforum for nye potensielle DSOP prosjekter. Gruppen er åpen for alle finansforetak. Gruppen møtes månedlig (fysisk hver annen måned). Påmelding til denne gruppen gjøres ved å sende en e-post til dsop@bits.no.

Prosjektene som er igangsatt under DSOP er listet på høyre side (med linker til prosjektene hvor man kan få ytterligere informasjon om prosjektene).

Innovasjonstrakten er listen med prosjektforslagene som programkontoret har fått inn og som ikke er behandlet av de besluttende organer ennå. Dette er med andre ord en «bruttoliste», og det er besluttet at det skal være lav terskel for å komme med forslag til nye konsepter. Nye forslag kan sendes på e-post til dsop@bits.no.