Informasjon til bankene gjennom NICS Online

For å minimere risikoen for at en bank mangler dekning for sin nettoposisjon i Norges Bank har man i NICS utviklet en webfunksjonalitet (NICS Online) der bankene kontinuerlig kan følge med på sin nettoposisjon og eksponering mot andre banker. NICS Online er et viktig verktøy i bankenes likviditets tilpasning. I tillegg utarbeider Bits hvert år en ”likviditetskalender” med viktige merkedager i norsk betalingsformidling. Kalenderen er et mye brukt hjelpemiddel for bankene i deres prognostisering av likviditetsbehov.