Avregning og oppgjør (NICS)

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i NICS

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS

Varslingskravene

Prisliste for NICS 2020 og 2021