Drift av NICS hos Mastercard Payment System Infrastructure

Bits har inngått avtale med Mastercard Payment Service (MPSI) om den driftsmessige leveransen av NICS. MPSI er et norskregistrert, heleid datterselskap av Mastercard/Europay U.K.