Drift av NICS hos Nets Norge Infrastruktur AS

Bits har inngått avtale med Nets Norge Infrastruktur (NNI) om den driftsmessige leveransen av NICS. NNI er et norskregistrert, heleid datterselskap av Nets Denmark A/S. Nets Denmark A/S er dansk selskap, regulert av dansk selskapslovgivning og underlagt tilsyn fra det danske Finanstilsynet som betalingsinstitutt i Danmark.