Drift av NICS hos Mastercard Payment Services Infrastructure

Bits har inngått avtale med Mastercard Payment Services Infrastructure (MPSI) om den driftsmessige leveransen av NICS. MPSI er et norskregistrert, heleid datterselskap av Mastercard/Europay U.K.