Straks 2.1

Styret i Bits vedtok i styremøtet 28. november 2019 oppstart av prosjekt Straks 2.1, som omfatter migrering av straksløsningen til kun å benytte ISO 20022 meldingsformater.

I dagens løsning for straksbetalinger (Straks 2.0) benyttes Bits standardene NISOK og NIBE, som er meldingsformater som kun er i bruk i Norge.

Prosjekt Straks 2.1 skal implementere ISO 20022 meldingsformater for alle bankene i Straks 2.0-løsningen og sanere bruken av NISOK og NIBE meldingene. Bankene vil, etter migrering, sende sine ISO 20022 straksbetalinger direkte til NICS Real (clearingløsningen i Norge for straksbetalinger), og motta ISO 20022 straksbetalinger direkte fra NICS Real. Ved overgang fra NISOK- og NIBE meldingsformater til kun bruk av ISO 20022 meldingsformater, vil driften av Straks 2.0 løsningen forenkles ved at den felles operasjonelle enheten for Straks (Straks FOI) kan saneres og all funksjonalitet kan ivaretas i NICS Real løsningen. Dette vil gi en kostnadsreduksjon for bankene knyttet til prosessering av realtidsbetalinger.

Dagens Straks FOI vil bli sanert i løpet av 2022, så alle banker som er tilknyttet NICS Real i Norge må være over på Straks 2.1 og migrert til ISO20022 for straksbetalinger før Straks FOIen saneres .

Prosjektet har deltagere fra Sparebank 1, Eika gruppen, DNB, Bits og driftsleverandør for NICS (Real MasterCard Payment Services). Prosjektet er nå i realiseringsfasen og har pr medio oktober 2021 startet med felles test. Det planlegges med oppstart pilot januar 2022 og etter pilot vil øvrige banker onboardes i perioden mars – juni 2022.

Det bes om at bank tar kontakt om noe er uklart eller har spørsmål til løsningen.