Straks 2.1

Styret i Bits vedtok i styremøtet 28. november 2019 oppstart av prosjekt Straks 2.1, som omfatter migrering av straksløsningen til kun å benytte ISO 20022 meldingsformater.

I dagens løsning for straksbetalinger (Straks 2.0) benyttes Bits standardene NISOK og NIBE, som er meldingsformater som kun er i bruk i Norge.

Prosjekt Straks 2.1 skal implementere ISO 20022 meldingsformater for alle bankene i Straks 2.0-løsningen og sanere bruken av NISOK og NIBE meldingene. Bankene vil, etter migrering, sende sine ISO 20022 straksbetalinger direkte til NICS Real (clearingløsningen i Norge for straksbetalinger), og motta ISO 20022 straksbetalinger direkte fra NICS Real. Ved overgang fra NISOK- og NIBE meldingsformater til kun bruk av ISO 20022 meldingsformater, vil driften av Straks 2.0 løsningen forenkles ved at den felles operasjonelle enheten for Straks (Straks FOI) kan saneres og all funksjonalitet kan ivaretas i NICS Real løsningen. Dette vil gi en kostnadsreduksjon for bankene knyttet til prosessering av realtidsbetalinger.

Straks 2.1 gikk i pilotproduksjon 8. juni og pilot ble godkjent 9 september 2022 og pr 7. februar 2023 er 91 banker migrert til Straks 2.1.

Det er et krav om at alle banker skal være migrert innen utgangen av april 2023 (ref Bits rundskriv 7/2022).

Grafen under viser en prosentvis fordeling til og fra Straks 2.0/Straks 2.1 som betaler bank og mottaker bank.

Nye banker, eller banker som har hatt dispensasjon fra Straksbetalinger vil bli onboardet etter at migreringen av dagens 2.0 banker er fullført.