Straks 2.1

Styret i Bits besluttet i styremøtet 28. november 2019 oppstart av prosjekt Straks 2.1. Prosjektet ble iverksatt februar 2020 og prosjektgruppen har bestått av representanter fra DNB, SpareBank 1, Eika, MasterCard Payment Infrastructure og Bits.

Prosjektets oppdrag var å implementere ISO 20022-formatene i Straks 2.0-løsningen og sanere bruken av NISOK- og NIBE-formatene i Straks-løsningen. Løsningen skal benytte standardiserte ISO 20022-meldinger og bankene skal sende betalingsmeldinger direkte til NICS Real, og motta meldinger knyttet til Straks-betalinger direkte fra NICS Real.

Prosjektet ble gjennomført i perioden januar 2020 til september 2023 og hadde deltagelse fra følgende aktører:

   • Bits som prosjekteier
   • Mastercard Payment Services Infrastructure (MPSI) som leverandør av løsningene NICS Real og Straks FOI
   • SpareBank 1 som pilotbank
   • Eika som pilotbank
   • DNB

Prosjektet besto av 3 hovedfaser:

   • Planlegging som besto av utarbeidelse av spesifikasjoner og løsningsbeskrivelse
   • Utvikling og test av løsning i infrastrukturen og bankene
   • Migrering av banker fra Strak 2.0 til Straks 2.1

116 banker er blitt migrert, og siste bank migrerte juni 2023. Straks FOI (Straks 2.0) er blitt avviklet og prosjektets mål anses som oppnådd. Prosjektet er blitt avsluttet og resultatet overlevert til linjen.