Straks 2.1

Styret i Bits vedtok i styremøtet 28. november 2019 oppstart av prosjekt Straks 2.1, som omfatter migrering av straksløsningen til kun å benytte ISO 20022 meldingsformater.

I dagens løsning for straksbetalinger (Straks 2.0) benyttes Bits standardene NISOK og NIBE, som er meldingsformater som kun er i bruk i Norge.

Prosjekt Straks 2.1 skal implementere ISO 20022 meldingsformater for alle bankene i Straks 2.0-løsningen og sanere bruken av NISOK og NIBE meldingene. Bankene vil, etter migrering, sende sine ISO 20022 straksbetalinger direkte til NICS Real (clearingløsningen i Norge for straksbetalinger), og motta ISO 20022 straksbetalinger direkte fra NICS Real. Ved overgang fra NISOK- og NIBE meldingsformater til kun bruk av ISO 20022 meldingsformater, vil driften av Straks 2.0 løsningen forenkles ved at den felles operasjonelle enheten for Straks (Straks FOI) kan saneres og all funksjonalitet kan ivaretas i NICS Real løsningen. Dette vil gi en kostnadsreduksjon for bankene knyttet til prosessering av realtidsbetalinger.

Prosjektet har deltagere fra Sparebank 1, Eika gruppen, DNB, Bits og driftsleverandør for NICS Real (MasterCard Payment Services).

Status og veien videre

Straks 2.1 gikk i pilotproduksjon 8. juni. Det er ikke meldt om noen større avvik eller hendelser på infrastrukturdelen av løsningen etter dette. Målsetningen er nå å ha status godkjent pilot medio september for så å starte utrulling for øvrige banker. Det settes krav om at bankene må være migrert til Straks 2.1 innen 30. april 2023.Prosjektet vil i samarbeid med bankene eller deres datasentraler avtale eller tildele tid for migrering.

Det bes om at bank tar kontakt om noe er uklart eller har spørsmål til løsningen.