Straks 2.1

Styret i Bits vedtok 28. november 2019 oppstart av Straks 2.1 prosjektet, som ble startet i mars 2020. Løsningen er ferdig utviklet, og prosjektet er nå i utrullingsfasen. Pr. 23. mai 2023 er 114 banker migrert til Straks 2.1 og det gjenstår da kun to banker.

I tidligere versjoner av Straksbetalingsløsningen (Straks 1.0 og 2.0) ble meldingstypene NISOK og NIBE benyttet. I Straks 2.1 sender og mottar bankene direkte kun på ISO 20022 formater til NICS Real. Når alle banker er migrert, saneres den felles operasjonelle infrastrukturen for Straksbetalinger (Straks FOI) knyttet til Straks 1.0 og 2.0, og all funksjonalitet vil deretter ivaretas i NICS Real med kun ISO baserte formater. Sanering av Straks FOI vil gi en kostnadsreduksjon for bankene på behandling av realtidsbetalinger.

Prosjektet forventes avsluttet i september 2023.

Det er ca. 4 millioner straksbetalinger pr uke. Grafene under viser hvordan fordelingen har vært mellom Straks 2.0 og Straks 2.1 i 2023.