Straksbetalinger – Digitalt informasjonsmøte for bankene tirsdag 23. mars kl 1200.

I Straks 2.0 ble det laget en realtidsløsning løsning for NOK som fjernet oppgjørsrisikoen som var i den gamle Straks 1.0 løsningen. Prosjekt Straks 2.0 ble ferdigstilt  høsten 2020 etter at alle bankene var onboardet på løsningen.

Neste prosjekt, Straks 2.1, skal implementere ISO 20022 meldingsformater for realtidsbetalinger og erstatte de særnorske meldingsformatene som blir benyttet i dag.

Det ble avholdt et digital informasjonsmøte for bankene tirsdag 23. mars 2021 kl. 1200 der formålet var å gi bankene informasjon om Straks 2.1 prosjektet, løsningen og hva dette betyr for bankene.

Temaer informert om i møtet:

  • Straksbetalinger – Historien
  • Overordnet gjennomgang av løsning og hva det betyr for bankene
  • Prosjektstatus
  • Foreløpige planer for onboarding/utrulling

Opptak av informasjonsmøte:

Opptaket er også tilgjengelig her: Microsoft-Teams

Presentasjonen som ble vist under møte er tilgjengelig her: Straks 2.1 – Informasjonsmøte – 2021-03-23.pdf