Straksbetalinger – Digitalt informasjonsmøte for bankene 2. februar 2022

I Straks 2.0 ble det laget en realtidsløsning løsning for NOK som fjernet oppgjørsrisikoen som var i den gamle Straks 1.0 løsningen. Prosjekt Straks 2.0 ble ferdigstilt  høsten 2020 etter at alle bankene var onboardet på løsningen.

Neste prosjekt, Straks 2.1, skal implementere ISO 20022 meldingsformater for realtidsbetalinger og erstatte de særnorske meldingsformatene som blir benyttet i dag.

Et digitalt informasjonsmøte holdes onsdag 2.februar kl 12.00-13.00 der formålet er å:

  • Orientere om planlagt prosess for onboarding
  • Gjennomgå forslag til plan for inndeling og puljer og bankenes plassering
  • Litt om hva bankene må/bør gjøre
  • Avklare spørsmål
  • Beskrive veien videre

Opptak av informasjonsmøte:

Opptaket er også tilgjengelig her: Microsoft-Teams

Presentasjon som ble vist under møte er tilgjengelig her: Straks 2.1 – Informasjonsmøte – 2022-02-02.pdf