Fagråd avregning og oppgjør

Fagråd avregning og oppgjør skal gi administrasjonen råd i faglige, næringspolitiske og strategiske problemstillinger knyttet til avregning og oppgjør av transaksjoner mellom banker gjennom banknæringens felles infrastruktur. Fagrådet skal også ha ansvar for å gi råd i saker som berører NICS.