Avregning og oppgjør

Fagområdet dekker avregning og oppgjør av kapitaltransaksjoner som sendes mellom banker gjennom banknæringens felles infrastruktur.

NICS (Norwegian Interbank Clearing System) er bankenes felles avregningssystem for norske kroner, og benyttes av alle banker som deltar i banknæringens felles infrastruktur for betalingsformidling. Banker skal benytte NICS for utveksling av transaksjoner som inngår i banknæringens felles infrastruktur og som påvirker en banks posisjon i Norges Banks Oppgjørssystem (NBO).

NICS Operatørkontor innehar konsesjon for drift av NICS etter lov om betalingssystemer.