Internasjonal standardisering

Omfatter aktiviteter på nordiske og internasjonale arenaer som utvikler og forvalter de standarder som er…

Avregning og oppgjør

Omfatter avregning og oppgjør av kapitaltransaksjoner som sendes mellom banker gjennom banknæringens felles infrastruktur.

Felles avtaler, regler og krav

Omfatter forvaltning av krav, avtaler og regelverk for de samordnede tjenestene for bankene i Norge.

BankID

Omfatter sikkerhetskrav knyttet til BankID funksjonaliteten.

Sikkerhet

Kravstilling og oppfølging av sikkerhetskrav for tjenester i den felles infrastrukturen der bankene kan påføre…

Elektronisk regningsbetaling

Forvaltning av felles standarder og spesifikasjoner for meldings- og informasjonsutveksling mellom kunde og bank.

Interbank

Forvaltning av felles standarder og spesifikasjoner for kapitaltransaksjoner, meldings- og informasjonsformidling mellom bankene i Norge.

Betalingsinstrumenter

Forvaltning av felles standarder og spesifikasjoner for bankenes felles produkter og tjenester for betaling mellom…