Betalingstjenester og felles bankinfrastruktur

Kreditoverføring, kontroll og omnummerering

Straksbetalinger

Debetoverføring, belastningsfullmakt og dekningskontroll

AvtaleGiro og Autogiro

BankAxept

Merknad: Regler om BankAxess er avviklet fra og med 31.12.2022

Bankenes felles konto- og adresseringsregister

eFaktura

Sjekk og bankremisse

Bankbytte

Innlevering av kontanter