SBL – Onboardingspakke for bankene

SBL-onboardingspakken informerer finansinstitusjoner om hva som må gjøres for å hente skattegrunnlag og inntektsdata med samtykke digitalt.

Denne siden beskriver hva en bank bør gjøre ifm med påkoblingen til både Altinn og Skatteetaten, samt informerer om planen for onboardingen. Nederst på siden finner du ofte stilte spørsmål til onboardingsprosessen og SBL.

Onboardingen består av 2 faser før integrasjon:

 • Forberedelse:
  • Lese dokumentasjon og vurdere hvordan dette berører banken og hvordan arbeidet skal organiseres – og når
  • Igangsette nødvendige tekniske interne bestillinger
 • Registrering & avtaleinngåelse:
  • Finansinstitusjonen registrerer seg hos Bits og får tildelt en plass for avtaleinngåelse med Skatteetaten
  • Finansinstitusjonen venter på sin tur
  • Finansinstitusjonen inngår avtale med Skatteetaten og kan starte integrasjon

Avgrensning og betingelse

For å kunne hente data digitalt med samtykke hos Skatteetaten må finansinstitusjoner tilfredsstille følgende kriterier:

 1. Bruk av samtykkeløsningen til å innhente informasjon fra Skatteetaten begrenses til egne kredittsøknader og til å behandle søknader om følgende typer kreditt/lån:
 • Lån med pant i eiendom
 • Lån med pant i andre formuesgoder enn fast eiendom
 • Usikrede lån (kredittkort og forbrukslån)

SBL er begrenset til lån med pant i bolig i utvidet pilot perioden frem til og med 30.september 2018.

2. Finansnæringen forplikter seg til å delta i de ulike DSOP initiativene basert på behandling i hovedstyret i Finans Norge.
Knyttet til SBL presiseres forpliktelsen til å implementere følgende tjenester ila 2018:

 • Konkursbehandling
 • Kontrollinformasjon

Onboardingpakken inneholder dokumenter som er nødvendig for å en vellykket integrasjon av din virksomhet med Altinn samtykkeløsning og med Skatteetaten. Disse er listet i seksjon ”Relaterte linker” på høyre siden. Pakken bør leses i følgende rekkefølge:

Nr Beskrivelse
1 Onboardingsguide: Filen beskriver det overordnede innholdet i onboardingspakken og prosessen for onboardingen av bankene.
2 SBL-Onboarding: Presentasjon av SBL for beslutningstaker.
3 SBL-Introduksjon til prosessene: Presentasjon av de overordnede prosessene i SBL og hvilke berører bankene.
4 Link til Brønnøysundregistrenes dokumentasjon av samtykkeløsningen.
5 Link til Skatteetatens dokumentasjon for utlevering av skattegrunnlag og inntektsopplysninger med samtykke.
6 Link til overgangsveiledning: Tidligere LTO-koder – a-ordningens beskrivelser.
7 Link til veiledningen som beskriver  hva slags type informasjon rapporteres i a-ordningen
8 Zip-fil «SBL-Integrasjonstest.zip» med oversikt over alle 4 testbrukere tilgjengelige for SBL:

–   Oversikt over testbrukere og deres påloggingsmekanismer (BankID og MinID) i
”SBL-Testbrukere-Paaloggingmekanismer v.2.0.pdf”

–   Testcaser: 18 testcaser i ”SBL Integrasjonstest – Test Case v.2.0.xlsx”

Rapport: Mal for rapport for integrasjonstest ” SBL-Integrasjonstest rapport v.2.0.docx”

9 SBL-Skjermer for brukertest: Presentasjon som inneholder skjermbilder som kan brukes av U/X designere ifm brukertester og utvikling av kundereiser i banken.
10 Brønnøysundregistrenes dokumentasjon av Altinn tjenester og forvaltning for datakonsumenter.
11 Ytelsesrapport for Altinn samtykkeløsning

Det legges til grunn at bankene skal kunne gjennomføre integrasjonen og tilpasningene uten å støtte fra Bits, Altinn eller Skatteetaten. Eventuell support må skaffes fra underleverandører.

Har du spørsmål om SBL, SBL onboarding og innholdet i pakken? Ta kontakt med Bits AS på post-sbl@bits.no.

Ofte stilte spørsmål

Nr Spørsmål Svar
1 Hvem deltar i dette prosjektet og hvorfor gjør de det? Skatteetaten, Brønnøysundregistrene/Altinn og noen banker (pilotbanker: DNB og Sparebank 1, Nordea, Skandiabanken og Fana Sparebank) forplikter seg til å delta i testing av- og igangsetting av utrullingsaktivitetene.
2 Hvorfor er akkurat disse bankene med? Alle banker ble sommeren 2016 invitert med i DSOP samarbeidet – enten som aktive banker i Referansegruppen eller passive interessenter i Interessentgruppen. Referansegruppen er med på å prioritere opp hvilke prosjekter som skal igangsettes og det er bankene i Referansegruppen som blir spurt om å være med i DSOP prosjektene.

Bankene som er aktivt med i SBL er det fordi de valgte å ta en aktiv rolle. De har stilt og stiller med ressurser og kapasitet for å bidra for bankfelleskapet i prosjektet.

3 Blir det ikke en stor fordel for bankene som deltar i prosjektet i forhold til de som ikke deltar? Bankene som deltar i prosjektet høster selvfølgelig erfaringer fra Altinn samtykkeløsningen og tjenestene hos Skatteetaten, men samtidig må de ”brøytekjøre” ved å kvalitetssikre dokumentasjon, onboardingsprosessen, teste løsningene fra Altinn og Skatteetaten og sikre at forvaltningen av SBL er på plass til lansering. Deres erfaringer kommer med andre ord ikke gratis.
4 Hvorfor aksepterer de andre bankene de fordelene som blir gitt til bankene som deltar i prosjektet? Prosjektet har kun behov for et begrenset antall banker. Alle bankene som ønsket å delta i begynnelsen er med i prosjektet. I bransjen er man vant med å jobbe på «dugnad» – de som bidrar aktivt får mer erfaring, men også mer utfordringer. Bankene som ikke er med forventer at bankene som er med jobber for dem med tanke på det som er felles (grensesnitt og data) og sørger for at tjenestene som tilbys bankene er stabile når de kobler seg på.
5 Hva må banken gjøre for å registrere seg? SBL prosjektet ønsker en gradvis oppstart for å hindre produksjonsproblemer og for å kunne gjøre nødvendige justeringer underveis. Bits opplever en stor interesse fra banker og finansinstitusjoner knyttet til å ta i bruk SBL-løsningen.

Hvis det er slik at for mange virksomheter ønsker å ta løsningen i bruk umiddelbart etter at det åpnes for generell tilgang, så må det ordnes en rettferdig rekkefølge for produksjonsoppstart.

Virksomheter som ønsker å koble seg på SBL bes om å gjøre det på https://www.bits.no/dsop-registrering-til-sbl/.