Konkursbehandling

Målet med prosjektet

Målet med prosjektet å etablere en hel-digital løsning for utveksling av informasjon mellom bostyrer og bankene knyttet til konkursbehandling. Prosjektet skal levere en løsning for konkurser i bedrifter, enkeltpersonforetak og personlige konkurser.

I fremtiden skal all standardinformasjon som flyter mellom banken og bostyrer knyttet til konkursbehandling gå fra maskin til maskin. Bostyrer skal få informasjon fra bankene inn på sin arbeidsflate i Altinn, «Bosiden». Bankene skal etablere løsninger for automatisk uthenting av standard informasjon som bostyrer har hjemmel til å be om.

En hel-digitalisert løsning vil sikre høyere kvalitet og sikkerhet i samhandlingen mellom bostyrer og bankene ved en konkursbehandling.

I skissen under beskrives det to elementer. En hovedløype for heldigitalisering av konkursbehandlingen og en supplerende løsning for inntasting av informasjon for banker som ikke har automatisert uthenting av informasjon i forbindelse med konkursbehandling.

Beskrivelse skisse:

  • Blå hovedelementer i løsningen, mørkeblå nye løsningselementer i bank
  • Grønn, supplerende løsning etablert hos BRREG for banker som ikke har digitalisert sin konkursprosess
  • Tall og bokstaver identifiserer type meldinger/informasjon som skal utveksles, se beskrivelse under
ID Beskrivelse
1 a)     Melding om opprettet konkurs med org.nr/f-nr. Og bostyreres kontaktinformasjon publiseres

b)     Melding omgjort konkurs, med org.nr og/f-nr. publiseres

2 Forespørsel til integrasjonspunktet om det er publisert informasjon om nye eller omgjort konkurs.
3 Svar fra integrasjonspunktet med ny eller omgjort konkurs.
4 Mellomlagring for å sikre at ingen forespørsler går tapt.
5 Melding til tjeneste som sjekker om banken har et kundeforhold til konkursen.
6 Tjeneste som sjekker om banken har et kundeforhold til konkursen, starter sperring av kundeforhold.
7 Tjeneste som sender informasjon til integrasjonspunktet i BRREG som bekrefter bankens kundeforhold at sperring er iverksatt, samt bankens kontakt informasjon for dette konkursboet.
8 Tjeneste som returnerer detaljert informasjon om kundeforhold, kontoer innestående og transaksjoner til integrasjonspunktet i BRREG.
9 Tjeneste som sender eventuelt krav med vedlegg til BRREG.
d Bekrefter bankens kundeforhold at sperring er iverksatt, samt bankens kontakt informasjon for dette konkursboet.
e Detaljert informasjon om kundeforhold, kontoer innestående og transaksjoner til integrasjonspunktet i BRREG.
F Bankens evt. Krav i konkursboet

Status prosjekt

Prosjektet har deltagere fra Brønnøysundregisteret, Nordea, SpareBank 1, DNB og Bits. Det arbeides nå med planlegging av felles integrasjonsmekanismer og med tilpasninger i aktørenes egne system. Felles aktivitetene er fokusert rundt koordinering og beslutninger på tvers. Utviklingen og implementering vil skje hos pilotbankene og Brønnøysundregisteret og styres separat i en samkjørt felles plan.