Konkursbehandling

Målet med prosjektet

Målet med prosjektet å etablere en hel-digital løsning for utveksling av informasjon mellom bostyrer og bankene knyttet til konkursbehandling. Prosjektet skal levere en løsning for konkurser i bedrifter, enkeltpersonforetak og personlige konkurser. 

I fremtiden skal all standardinformasjon som flyter mellom banken og bostyrer knyttet til konkursbehandling gå fra maskin til maskin. Bostyrer skal fra sin arbeidsflate i Altinn, «Bosiden» innhente informasjon fra bankene om kontoinformasjon, informasjon som bostyrer har hjemmel til å be om. 

En hel-digitalisert løsning vil sikre høyere kvalitet og sikkerhet i samhandlingen mellom bostyrer og bankene ved en konkursbehandling. 

Løsningen består i hovedsak av 2 moduler.  

  • Konkursvarsel – en eNotifikasjonstjeneste  
  • Innhenting av kontrollinformasjon 

 

Konkursvarsel 

Tjenesten konkursvarsel gjør tilgjengelig konkursvarsler fra konkursregisteret, dette gjelder åpning av konkurs, tvangsavvikling og tvangsoppløsning. Varselet brukes av banker og andre som har hjemmel til fullstendig datasett med sikker identifikator (organisasjonsnummer/fødselsnummer) knyttet til konkursbo. 

Bank spør på tjenesten og ser om det er nye konkursvarsler tilgjengelig siden sist de spurte. Alle konkursvarsel inneholder informasjon om hvilken type konkursvarsel som er inntruffet og identifikator på debitor i form av organisasjonsnummer eller fødselsnummer/dnr. 

Basert på denne informasjonen vil bank kunne identifisere eventuelle kundeforhold i egne systemer maskinelt og på bakgrunn av dette kunne foreta stenging av konto. 

Innhenting av kontrollinformasjon 

Steg 2 i prosessen er at bostyrer innhenter informasjon fra bankene. Bostyrer har sin arbeidsflate hos Altinn/Brønnøysundregistrene og benytter denne til først å sende en forespørsel med informasjon om «objektet» (org. nr./fødsels.nr/d-nummer) til et register i finansnæringen (Meldingshub) som svarer opp hvilke banker som har- eller har hatt- en relasjon til objektet. Basert på denne banklisten forespør så bostyrer de nevnte bankene om kontoliste, saldo samt de 4 siste måneders transaksjonshistorikk for hver av disse kontoene. 

For bank vil det være samme tekniske løsning som benyttes for innhenting av kontrollinformasjon som det er i DSOP prosjektet kontrollinformasjon.  

Prosjektstatus 

Prosjektet har deltagere fra Brønnøysundregisteret, Nordea, SpareBank 1, DNB og Bits. Løsningen er i pilotdrift hos BR og SpareBank1. DNB og Nordea vil gå i pilot høsten 2019. 

Dokumentasjon ble gjort tilgjengelig for banker i januar 2019. DSOP Forvaltning (hos Bits) vil bistå de nye aktørene med onboarding på løsningen.