Kontrollinformasjon

Kontrollinformasjon er et samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten, NAV, politiet, bankene og Bits.

Målet med prosjektet

Målet med prosjektet å etablere en hel-digital løsning for oversendelse av kontoinformasjon fra bankene til etatene i forbindelse med hjemmelsbasert kontrollvirksomhet.

Gevinstene ved å etablere en maskin til maskin utveksling av kontoinformasjon, med standardisert og analyserbart innhold fra alle bankene til etatene, er at etatene settes i stand til å utføre betydelig flere kontroller og innhente kvalitativt bedre kontoinformasjon raskere. Basert på analyse av innhentet informasjon kan etatene også foreta bedre utvelgelse av kontrollobjekter.

Helautomatisert innhenting av kontrollinformasjon

Forespørslene fra etatene vil for bankene se like ut, men formålet (med referanse til hjemmel) og behandlingen av mottatt kontoinformasjon i etatene vil være forskjellig. Forespørselen fra etatene med informasjon om «objektet» (org. nr./fødsels.nr/d-nummer) går først til et register i finansnæringen som lister hvilke banker som har- eller har hatt- en relasjon til objektet. Basert på denne banklisten sendes det fra etaten en automatisk forespørsel til disse bankene for å få en kontoliste – og deretter spør etaten om saldo og eventuelt transaksjonshistorikk for hver av disse kontoene.

Når bankene og de tre etatene har utviklet en løsning for utveksling av kontrollinformasjon kan løsningen også benyttes av andre offentlige etater som har hjemmel til å hente denne type informasjon fra bankene. Bostyrerne er allerede i gang gjennom DSOP prosjektet Konkursbehandling og Sivilrettsforvaltningen har meldt sin interesse i forbindelse med opprettelse av vergemål og årlig kontroll av vergemålsregnskap. Revisorforeningen ser også med interesse på hvordan denne løsningen hos bankene kan gi revisorene adgang (basert på klientens samtykke) til samme grensesnitt for digital innhenting av kontoinformasjon.

Status prosjekt

Prosjektet gikk til pilotdrift hos Skatteetaten og SpareBank 1 den 2.november 2018 og politiet, NAV, DNB og Nordea følger nå fortløpende på i piloten.

I januar gjøres også designdokumentene tilgjengelig for øvrige banker som ønsker å ta i bruk denne heldigitale og standardiserte løsningen (mot de tre etatene i dette prosjektet pluss Brønnøysundregistrene i prosjektet Konkursbehandling). DSOP Forvaltning (hos Bits) vil også utover i 1. halvår 2019 bistå de nye aktørene med onboarding på denne løsningen.

Etter at prosjektet har kjørt i utvidet pilot en periode, vil det før sommeren 2019 bli tatt en beslutning om veien videre. En av mulige utvidelser er (i tillegg til å åpne opp for alle banker) er å implementere eMelding for den delen av kontoinformasjon som noen banker kanskje ikke har mulighet for å sende over teknologien som piloten kjøres på nå (eOppslag = Rest API).