Kontrollinformasjon

Kontrollinformasjon er et samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten, NAV, politiet, bankene og Bits.

Målet med prosjektet

Målet med prosjektet å etablere en hel-digital løsning for oversendelse av kontoinformasjon fra bankene til etatene i forbindelse med hjemmelsbasert kontrollvirksomhet.

Gevinstene ved å etablere en maskin til maskin utveksling av kontoinformasjon, med standardisert og analyserbart innhold fra alle bankene til etatene, er at etatene settes i stand til å utføre betydelig flere kontroller og innhente kvalitativt bedre kontoinformasjon raskere. Basert på analyse av innhentet informasjon kan etatene også foreta bedre utvelgelse av kontrollobjekter.

Digitalisert innhenting av kontrollinformasjon

Forespørslene fra etatene vil for bankene se like ut, men formålet (med referanse til hjemmel) og behandlingen av mottatt kontoinformasjon i etatene vil være forskjellig. Forespørselen fra etatene med informasjon om «objektet» (org. nr./fødsels.nr/d-nummer) går først til et register i finansnæringen som lister hvilke banker som har- eller har hatt- en relasjon til objektet. Basert på denne banklisten sendes det fra etaten en automatisk forespørsel til disse bankene for å få en kontoliste – og deretter spør etaten om saldo og eventuelt transaksjonshistorikk for hver av disse kontoene.

Når bankene og de tre etatene har utviklet en løsning for utveksling av kontrollinformasjon kan løsningen også benyttes av andre offentlige etater som har hjemmel til å hente denne type informasjon fra bankene. Bostyrerne er allerede i gang gjennom DSOP prosjektet Konkursbehandling og Sivilrettsforvaltningen har meldt sin interesse i forbindelse med opprettelse av vergemål og årlig kontroll av vergemålsregnskap. Revisorforeningen ser også med interesse på hvordan denne løsningen hos bankene kan gi revisorene adgang (basert på klientens samtykke) til samme grensesnitt for digital innhenting av kontoinformasjon.