Interbank

Fagområdet omfatter bankenes felles standarder og spesifikasjoner for meldingsformidling og felles funksjoner mellom bankene som deltar i den felles infrastrukturen. Bruk av internasjonale krav og standarder er sentralt for arbeidet innen området.