DSOP-tjenesten Syke-og uføreopplysninger fra NAV

DSOP-tjenesten Syke- og uføreopplysninger fra NAV har forbedret brukerreisen for søkere av ytelser hos NAV, med kortere behandlingstid og raskere utbetaling fra forsikringsselskapene. Digital utveksling av opplysninger mellom NAV og forsikringsselskapene er både sikrere, mer effektivt og miljøvennlig i form av redusert papirbruk og postgang.

Den 20. januar avviklet Bits et informasjonsmøte om tjenesten – med god deltakelse og engasjement fra næringen.

– Løsningen er et stort framskritt for søkerne. Ytelser som søkeren har rett på, blir raskere utbetalt fra forsikringsselskapene – og de som søker om for eksempel uførestønad er ofte avhengig av å få denne økonomiske støtten så raskt som mulig, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring- og pensjons avdelingen i Finans Norge.

Les hele artikkelen på vi.no her.