Bits har flere ledige stillinger

Det er har vært en omorganisering i Bits og flere ansatte har blitt med i en nyetablert avdeling. I tillegg er det en som går av med pensjon neste år og…

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap.

Vår fremste oppgave er å styrke og sikre det samfunnsmessige, allmennyttige formål å opprettholde en effektiv betalingsformidling og interoperabel betalingsinfrastruktur i Norge.