130 millioner eFakturaer så langt i 2019

eFakturatjenesten opplever i 2019 en markant vekst og transaksjonsvolumet har hatt en vekst på drøye 30 prosent siste år. Dette er det høyeste volumet i tjenesten siden den ble etablert av…

Betalingsformidling
Interoperabilitet
Teknologi
Sikkerhet

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Vår fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge.