Rundskriv vedrørende P27-initiativet

Bits har den 4. desember distribuert et viktig rundskriv til bankene vedrørende detaljer rundt P27-initiativet. Sammen med rundskrivet ligger en større pakke med informasjon fra P27. Materialet legges ikke åpent ut…

Betalingsformidling
Interoperabilitet
Teknologi
Sikkerhet

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Vår fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge.