Slik har noen millioner blitt til 48 milliarder

I 2016 innledet Skatteetaten, Brønnøysund­registrene og finansnæringen et samarbeid som fikk navnet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP). Utgangspunktet var enkelt: aktørene hadde data som de andre aktørene jevnlig etterspurte. Disse dataene…

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap.

Vår fremste oppgave er å styrke og sikre det samfunnsmessige, allmennyttige formål å opprettholde en effektiv betalingsformidling og interoperabel betalingsinfrastruktur i Norge.