Bli med på våre neste digitaliseringssteg

Bransjen er i endring, og Bits skal sørge for at Norge også i fremtiden har en betalingsinfrastruktur i verdensklasse. Vi ansetter nå fem personer til følgende stillinger: Prosjektleder DSOP prosjektstøtte Rådgiver/Fagsjef…

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap.

Vår fremste oppgave er å styrke og sikre det samfunnsmessige, allmennyttige formål å opprettholde en effektiv betalingsformidling og interoperabel betalingsinfrastruktur i Norge.