eFaktura blir enda enklere for kundene!

Fra 1. desember 2021 må eFakturakunder gi en generell aksept for eFaktura for å fortsette å være eFaktura-bruker. Dette omtales som «Ja takk til alle» eller Alltid eFaktura, avhengig av hvilken…

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap.

Vår fremste oppgave er å styrke og sikre det samfunnsmessige, allmennyttige formål å opprettholde en effektiv betalingsformidling og interoperabel betalingsinfrastruktur i Norge.