Svindel med digital signatur er et samfunnsproblem

Bits, som forvalter felles regelverk for BankID, har lenge hatt fokus på utfordringene i samfunnet med svindel og bedrageri basert på digitale signaturer. Bits har, sammen med Finans Norge, Vipps og…

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap.

Vår fremste oppgave er å styrke og sikre det samfunnsmessige, allmennyttige formål å opprettholde en effektiv betalingsformidling og interoperabel betalingsinfrastruktur i Norge.