Vellykket Bits fagdag 2024 gjennomført

Tirsdag 16. april gikk Bits’ første fagdag om betalingsformidling av stabelen i strålende solskinn. Arrangementet ble avholdt på Vika kino i Oslo og samlet over 150 deltakere fra medlemsbankene i Bits.…

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap.

Vår fremste oppgave er å styrke og sikre det samfunnsmessige, allmennyttige formål å opprettholde en effektiv betalingsformidling og interoperabel betalingsinfrastruktur i Norge.