SEPA betalinger i forbindelse med Brexit

Storbritannia er formelt ikke et EU-medlemsland lenger, men anses av EPC  (European Payments Council) å være et EU-land i SEPA-sammenheng inntil 31. desember 2020. Fra og med 1. januar 2021 opphører dette, og vanlige SEPA SCT/SDD-regler for ikke-EU-medlemsland vil dermed gjelde. Bits minner med dette om at alle banker må…

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap.

Vår fremste oppgave er å styrke og sikre det samfunnsmessige, allmennyttige formål å opprettholde en effektiv betalingsformidling og interoperabel betalingsinfrastruktur i Norge.