Vellykket Bits fagdag 2024 gjennomført

Tirsdag 16. april gikk Bits’ første fagdag om betalingsformidling av stabelen i strålende solskinn. Arrangementet ble avholdt på Vika kino i Oslo og samlet over 150 deltakere fra medlemsbankene i Bits.

Konferansen ble åpnet av administrerende direktør Eivind Gjemdal som ga en introduksjon på Bits’ rolle og et strategisk overblikk over betalingsformidlingsinfrastruktur som en samfunnskritisk funksjon. En rekke dyktige foredragsholdere fra Bits bidro på temaer som endringer i norsk betalingsinfrastruktur, norsk betalingsformidling i et europeisk rammeverk, sikkerhets- og beredskapsarbeid og antisvindelarbeidet i næringen. Spørsmål fra deltakerne bidro til en lærerik dag.

Arrangementet skapte en verdifull arena for bedre dialog og nettverksbygging mellom deltakerne, og ble avsluttet med mingling.

Program og bilder foredragsholdere Bits fagdag 2024