Viktig informasjon om nordisk betalingsinfrastruktur (P27)

Vi viser til rundskriv fra Bits 29.6.2018 om P27-prosjektet. Der ble det informert om status på BRO-prosjektet og om det initiativet 7 nordiske banker har tatt knyttet til en mulig etablering av en nordisk betalingsformidlingsinfrastruktur, i det daglige kalt P27-initiativet.

Bits er positiv til P27s visjon om effektive og gode betalingsløsninger på nordisk nivå. Et tettere nordisk samarbeid innen betalingsformidling kan skape synergier og stordriftsfordeler for alle banker og gi grunnlag for tilbud om bedre nordiske betalingstjenester. Samtidig reiser P27-prosjektet spørsmål som er viktig for både banknæringens medvirkning og styring av infrastrukturen, samt at det må tas stilling til sentrale operasjonelle forhold og businesscaset for de enkelte banker.

Etter utsendingen av rundskrivet har P27-prosjektet kommet lenger i sitt arbeid. Det er behov for bred forankring av status i initiativet og sikre at banker i Norge har god nok informasjon knyttet til de kommende viktige og prinsipielle veivalg relatert til betalingsinfrastrukturen. Bits ønsker derfor å invitere alle bankene i Norge til en konferanse der det vil bli gitt informasjon fra P27 om status i prosjektet, orientere bankene om hva prosjektet kan bety for banker i Norge og norsk betalingsformidlingsinfrastruktur. Det legges også opp til en «spørsmål og svar»-sesjon. Bits håper flest mulig banker blir representert på konferansen.

Agenda (med forbehold om mindre endringer):

  • Velkommen ved Eivind Gjemdal, Bits
  • Presentasjon av P27-initiativet fra P27-prosjektet
  • Orientering om Bits medvirkning og behandling av P27-initiativet
  • Kort status fra de 4 arbeidsstrømmene i P27 der Bits deltar
  • Refleksjoner om P27-initiativet fra Kjell Fordal, SpareBank 1 SMN
  • Q&A

Tid og sted:

Onsdag 24. oktober klokken 10:00 til 14.00 på KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo (www.ksagenda.no/motesenter/konferansesenter-oslo-sentrum-beliggenhet/ ).

Dersom Q&A-sesjonen tar mer tid enn beregnet, kan konferansen fortsette frem til klokken 15:00 avhengig av behovet. Av plassmessige hensyn vil hver bank kunne melde på inntil 2 personer. Dersom banken ønsker å melde på flere enn 2 personer, vil disse føres opp på en venteliste.

Bindende påmelding sendes til:

Bits AS v/ Jorun Frilseth. Epost jorun.frilseth@bits.no
Konferansen er gratis, men påmeldte deltakere som ikke møter vil bli belastet med
kr. 800 per person.

Påmeldingsfrist: 19. oktober kl. 16:00.