Vi søker flere eksperter innen FinTech

Betalingsbransjen er i endring og ansatte i Bits bidrar til blant annet mer dynamikk og økt endringstakt, slik at Norge også i fremtiden fortsetter å være internasjonalt i front når det gjelder betalingsformidling og FinTech. Vi har i høst intensivert våre rekrutteringsaktiviteter og har nå 4 aktive stillingsannonser på Finn.no, samt profilannonser for disse i dagspressen. Vi søker både erfarne kollegaer og yngre talenter for å bygge opp en ny generasjon eksperter innenfor FinTech og betalingsområdet. Vi oppfordrer kvinner og menn til å søke på følgende stillinger:

Prosjektledere og porteføljeleder

Vi søker både dyktige prosjektledere og en som også skal administrere en portefølje av prosjekter. Søkere bør ha bakgrunn fra bank/finans/betalingsbransjen. Oppgaver vil blant annet være å utarbeide prosjektmandater, planer og statusrapporter, følge opp framdrift, økonomi og leveranser, samt bygge relasjoner og samarbeide med banker, offentlige myndigheter og IT-leverandører.

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=126282855

IT-rådgiver / Teknisk arkitekt

Operasjonell teknisk infrastruktur (OTI), har ansvar for å bidra til utvikling av eksisterende og nye løsninger på betalingsområdet. Flere av løsningene er vitale for kritiske deler av betalingsformidlingen i Norge. Vi tenger IT-Rådgiver/Teknisk Arkitekt som kan delta i alle deler av utviklingen av betalingsformidlingen og på alle nivåer. Oppgaver er blant annet knyttet til arkitektur og meldingsstandarder for fellesløsninger som eies av Bits, tilrettelegge for at ny teknologi tas i bruk, samt bidra til å nå mål om god IT-arkitektur og god IT-sikkerhet.

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=127365351

Rådgiver innenfor området finansiell infrastruktur

Avdeling for finansiell infrastruktur har ansvaret for NICS (Norwegian Interbank Clearing System) med konsesjon fra Norges Bank. Avdelingen har videre et overordnet ansvar for gjeldende regler og avtaler mellom bankene og oppfølging av disse, samt tilhørende felles operasjonelle løsninger som Bits ivaretar på vegne av bankene i Norge. Her søkes det etter en dyktig person som kan bidra i styring og kontroll av dagens avregningsløsning mellom bankene, samt kan bidra med modernisering av betalingsløsningene og ta ansvar for løpende drift.

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=127341548

Tjenesteansvarlig

Banknæringen i Norge står overfor utfordringer knyttet til nye regler og krav innen betalingsformidlingen og har besluttet å satse på bruk av internasjonale standarder. Blant annet ISO 20022 som standard for filbaserte tjenester for hele verdikjeden fra betaler til betalingsmottaker. Bits ønsker nå å styrke bemanningen innenfor dette området for å sikre en god gjennomføring av pågående prosesser og være klar til å møte nye utfordringer. Den som får stillingen vil jobbe tett med banker og bankenes datasentraler, leverandører av økonomisystemer og leverandører av infrastruktur. Her kan du være med å påvirke den videre utviklingen.

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=127368550