Velkommen til DSOP-konferansen 2023!

Digital samhandling offentlig og privat (DSOP) har gleden av å invitere til:

Arrangement: DSOP-konferansen 2023
Tid: 16.oktober 2023 kl.10.00-16.00
(Sosial sammenkomst med mat og drikke kl.16.00-18.00)
Sted: DNB – Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo

Digital samhandling offentlig og privat (DSOP) inviterer deg til en spennende dag som vil belyse viktige og nyttige temaer om det offentlige og privates samarbeid for å drive frem digitaliseringen i Norge. Konferansen har som hovedmål å skape en arena for å diskutere viktige problemstillinger og dele kunnskap om digitalisering og dens påvirkning på samfunnet.

På konferansen vil det bli presentert en rekke spennende temaer og foredrag fra dyktige fagfolk. Du vil få muligheten til å bli oppdatert om informasjon og status for DSOP-prosjektene, høre på toppledere fra både offentlig og privat sektor diskutere mulighetene for samarbeid, og lære mer om andre relevante temaer.

Etter konferansen vil det være en sosial sammenkomst med mat og drikke, hvor du kan knytte kontakter og bli bedre kjent med dyktige fagfolk og kolleger.

Mer informasjon om konferansen og påmelding vil bli tilgjengelig etter sommeren.

Vi ber deg holde av dagen!

DSOP konferansen 2023