Svindel med digital signatur er et samfunnsproblem

Bits, som forvalter felles regelverk for BankID, har lenge hatt fokus på utfordringene i samfunnet med svindel og bedrageri basert på digitale signaturer. Bits har, sammen med Finans Norge, Vipps og flere banker, siden 2019 kjørt en bred prosess for å se på mulige tiltak som kan redusere problemet. Basert på denne prosessen har vi arbeidet med implementering av både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Et viktig kortsiktig tiltak har vært å etablere en ny bransjenorm, som gjelder for banker som tilbyr signering med BankID i sine digitale flater. Vi har gode indikasjoner på at tiltakene i bransjenormen vil redusere svindel med BankID. Det har vært et meget godt samarbeid mellom Finans Norge og Bits i dette arbeidet. Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, har spilt en avgjørende rolle i arbeidet med bransjenormen.

Fremover vil Bits arbeide med flere langsiktige tiltak som kan implementeres i BankID-infrastrukturen. Tiltakene vil bidra både til å redusere antall svindeltilfeller, og minimere konsekvensene for bankene og bankenes kunder når svindel tross alle tiltak likevel skjer.

«Svindel med BankID tar vi alvorlig og vi arbeider både raskt og langsiktig med å implementere tiltak som kan redusere antall svindeltilfeller og bidra til å minimere konsekvensene av tilfeller der svindelen lykkes» sier Thea Aarseth, seniorrådgiver i Bits, som har deltatt i arbeidet siden start.

Eivind Gjemdal, daglig leder i Bits, skrev sammen med Gry Nergård 29. september et innlegg i Dagens Næringsliv om hvordan vi sammen kan bekjempe svindel.