Straks 2.1 – pilotdrift er godkjent, og utrulling har startet!

Realtidsbetalinger i Norge tar i bruk internasjonale standarder gjennom Straks 2.1 prosjektet og prosjektet går nå inn i en fase med utrulling av løsningen til bankene.

Løsningen har siden juni vært i pilotdrift med 4 banker (SpareBank 1 Nordmøre, Ringerike Hadeland og SMN samt Cultura Bank). Fredag 9. september ble piloten godkjent av styringsgruppen. Utrulling for øvrige banker har nå startet og utrullingsfasen er planlagt å vare frem til utgangen av april 2023.

Først pulje ut var SpareBank 1 alliansen som tirsdag 13. september migrerte over 7 av sine banker, dette i tillegg til de allerede 3 pilotbankene som kjører løsningen. Lokalbankalliansen er neste pulje ut.

«Det er lagt ned et omfattende arbeid i den nye løsningen med deltakere fra mange aktører. Dette er et stort steg mot en modernisert realtidsbetalingsinfrastruktur i Norge som svarer på kundenes forventninger, og som vil møte morgendagens forventninger til effektive betalingsløsninger» sier Sigurd Thingsaker prosjektleder i Bits.