Slik har noen millioner blitt til 48 milliarder

I 2016 innledet Skatteetaten, Brønnøysund­registrene og finansnæringen et samarbeid som fikk navnet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP). Utgangspunktet var enkelt: aktørene hadde data som de andre aktørene jevnlig etterspurte. Disse dataene var digitale, men de ble delt helt eller delvis analogt. Ofte gikk man omveien om å skrive ut digitale data, for så å punche dem digitalt igjen i den andre enden.

Spørsmålet man stilte seg var enkelt: Kan vi dele disse dataene tryggere og mer effektivt?

Les mer om det Tom Staavi forteller om i Finans Norge blogger: Slik har noen millioner blitt til 48 milliarder | Finans Norge