SEPA betalinger i forbindelse med Brexit

Storbritannia er formelt ikke et EU-medlemsland lenger, men anses av EPC  (European Payments Council) å være et EU-land i SEPA-sammenheng inntil 31. desember 2020.

Fra og med 1. januar 2021 opphører dette, og vanlige SEPA SCT/SDD-regler for ikke-EU-medlemsland vil dermed gjelde.

Bits minner med dette om at alle banker må inkludere full adresse på Betaler, både på SCT transaksjoner (SEPA Credit Transfer) og SDD transaksjoner (SEPA Direct Debit) når en UK-basert SEPA betalings-scheme-deltaker er involvert fra 1. januar 2021.

Vi viser for øvrig til informasjon på EPC sin hjemmeside på temaet:

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/news-insights/news/brexit-1-january-2021-onwards-get-ready-end-transition-period

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede (morten.krogenes@bits.no) eller Hanne Sandernes (hanne.sandernes@bits.no).