Selvsertifisering og egenmelding for banker i NICS

 

I dag er skjemaer for selvsertifisering og egenmelding for banker i NICS sendt ut til henholdsvis Nivå 1- og Nivå 2-banker.

Frist for innlevering er satt til 31.05.2018.

Bits gjennomfører hvert annet år obligatorisk selvsertifisering av Nivå 1-banker og egenmelding av Nivå 2-banker. I selvsertifiseringen og egenmeldingen vektlegger Bits betydningen av at bankene har gode rutiner for håndtering og varsling av driftsavvik som kan påvirke bankens innsending og mottak av transaksjoner til/fra NICS.

I år kommer skjemaene i ny Bits-drakt og skjemaene er omarbeidet fra word-filer for manuell utfylling til excel-filer for utfylling og innsending av utfylt excel-skjema. I tillegg er alle relevante regler for avregning og oppgjør oppdatert med Bits som konsesjonshaver og operatør av NICS. Dette gjelder NICS-reglene, Nivå 2-reglene og Varslingskravene med tilhørende vedlegg. Klikk på link til høyre for å se oppdaterte regler og de nye skjemaene.