Selvbetjente betalingsløsninger – oppdaterte sikkerhetskrav og krav til selverklæring

Bits tok initiativ til å oppdatere krav til betalingsløsninger der kunden selv betjener kassefunksjonen og utfører kortbetalingen (også kalt selvbetjeningsløsninger eller Self-Checkout Points) i 2018. Samtidig sørget Bits for å samkjøre kravene med Pan-Nordic Card Association, slik at kravene er de samme for hele Norden. Dette arbeidet ble fullført sommeren 2018. Våre krav til betalingsløsninger er knyttet til bruk av BankAxept og er forankret hos bankene.

Selvbetjente betalingsløsninger må ikke forveksles med ubetjente betalingsløsninger. En selvbetjent betalingsløsning finner du inne i brukerstedets lokaler. Der kan du selv bestille (Self-Checkin) eller skanne varer (Self-Checkout), før du selv betaler for handelen med et betalingskort. En ubetjent betalingsterminal finner du gjerne utenfor brukerstedets lokaler (f.eks. i fellesarealene i et kjøpesenter, ute på en parkeringsplass, ute eller inne på et offentlig område).

Selvbetjent betalingsløsning i en dagligvarebutikk (Foto: Bits)

Hvilke krav stilles det til selvbetjente betalingsløsninger?

Blant kravene som stilles til selvbetjente betalingsløsninger, er at betalingsløsningen må:

  • plasseres innendørs og i brukerstedets lokaler
  • låses eller på annen måte festes, eller alarmert for å forhindre tyveri av terminalen eller uautorisert erstatning av terminalen
  • overvåkes av en ansatt som alltid må være tilstede og ha ansvar for de selvbetjente løsningene
  • sjekkes hver 6. time med tanke på å oppdage uautorisert utstyr (f.eks. skimmingutstyr)
  • ikke være tilgjengelig for kortholdere eller uvedkommende når brukerstedet er lukket eller når ansatte ikke er tilgjengelige på brukerstedet

Selverklæringsskjema kreves fra alle brukersteder som har eller planlegger slike løsninger

Bits forvalter godkjenning av betalingsløsninger som støtter prosessering av BankAxept transaksjoner. Vi har behov for en bekreftelse på at selvbetjente betalingsløsningene er implementert i henhold til kravene og derfor kreves det at samtlige brukersteder (eller kjeder dersom løsningen er lik for kjedens brukersteder), som har implementert eller har planer om å implementere slike løsninger, sender inn en selverklæring på at løsningen tilfredsstiller de krav som gjelder. Selverklæringen skal sendes til Bits  terminalsert@bits.no.

Hvor finner jeg mer informasjon om selvbetjente betalingsløsninger og selverklæringsformular?

Følgende sikkerhetskrav og selverklæringsskjema finner på denne siden:

Har du spørsmål til kravene eller selverklæringsprosessen, kan Håkon Hertzberg hos Bits kontaktes.