Rundskriv vedrørende P27-initiativet

Bits har den 4. desember distribuert et viktig rundskriv til bankene vedrørende detaljer rundt P27-initiativet. Sammen med rundskrivet ligger en større pakke med informasjon fra P27. Materialet legges ikke åpent ut på nettsidene og banker som ikke har fått informasjonen oppfordres til å ta kontakt med post@bits.no.