Reservasjon av beløp på konto ved fylling av drivstoff

Nå vil banken din reservere et beløp på kontoen din før tanking av drivstoff starter. Det er i ferd med å innføres reservasjon av beløp på konto ved fylling av drivstoff for BankAxept.

Det er drivstoffstasjonen som bestemmer reservasjonsbeløpet. Normalt ber drivstoffstasjonen om at banken reserverer 1500 kroner, eller tilgjengelig saldo hvis du har mindre enn 1500 kroner på kontoen. Drivstoffstasjonen har blitt oppfordret til å informere kortholder om reservasjonsbeløpet ved drivstoffpumpen. Flere drivstoffstasjoner har gjort dette. Du kan fylle for inntil det reserverte beløpet. Når du er ferdig å tanke, vil reservasjonen bli annullert og erstattet med det endelige beløpet det ble tanket for. Annulleringen skjer normalt i løpet av sekunder. Disponibel saldo på din konto skal kun være redusert med beløpet du har fylt for når du forlater drivstoffstasjonen.

Slik har det fungert for Visa og Mastercard i noen år, nå har også BankAxept innført tilsvarende løsning. Endringen var nødvendig på grunn av svindelsituasjoner. Forhåndsreservasjon av beløp er en generell løsning for handel der det endelige beløpet er ukjent når det betales med kort eller andre betalingsinstrumenter. Andre eksempler på slik handel kan være hotell og leiebil. I din kortavtale med banken, er forhåndsreservasjon beskrevet.

Dessverre har det vist seg at det har vært enkelte tilfeller av feil som ikke har latt seg identifisere i verken test eller i pilot. Feilene har ofte medført at kortholdere har fått en feilaktig reservasjon hengende på sin konto i noen dager, noe vi beklager på det sterkeste. Derfor følger Bits nøye med for å identifisere mulige feil slik at de kan rettes omgående. Noen feil har blitt rettet opp, senest i juli. I skrivende stund kjenner vi til 3 feil og disse opptrer svært sjeldent, men de skal bli rettet i løpet av inneværende måned. To av feilene er knyttet til bankens systemer og en feil er knyttet til en drivstoffkjede.

Det har også blitt identifisert feilsituasjoner ved bruk av internasjonale kortordninger. Internasjonale kortordninger er utenfor Bits’ ansvarsområde, men der vi identifiserer feil, informerer vi aktørene om våre funn.

Vårt råd til kortholdere som opplever at en reservasjon ikke annulleres når den skal, er å kontakte kundeservice til banken din. De vil kunne slette en BankAxept-reservasjon fra en drivstoffpumpe som ikke er annullert slik den skal.