Rekord – 14 mill. eFakturaer i oktober 2020

I oktober passerte antall formidlede eFakturaer gjennom eFakturatjenesten for første gang 14 millioner krav på en måned. Dette representerer en vekst på ca. 10% sammenlignet med volum i oktober 2019 (ca. 12.8 mill.) Oktober 2020 målt mot oktober 2018 viser en formidabel vekst på ca. 62%.

For 2020 som helhet er det forventet en total vekst på over 14% % ved årets slutt (estimert til 160 millioner krav mot 140 mill. krav i 2019).

Kundene verdsetter digital regningsbetaling og eFakturatjenesten som næringen har etablert for formidling av fakturakrav via banker og betalingsforetak, sier fagsjef i Bits Morten Krøgenes. eFakturatjenesten bidrar til at det blir skapt gode kundeløsninger og det virker også som økt bruk av Ja-Takk-Til-Alle (JTTA) samtykker blant kundene og de som utsteder eFakturaer, bidrar til økt volum i tjenesten.