PSD2 Fagseminar

Den 30. mars avholdt Bits og BankID Norge et fagseminar om PSD2. Seminaret var fulltegnet, og favnet bredt med deltagelse og presentasjoner fra myndighetene, finansnæringen og fintech-bransjen. Vi takker for god deltagelse, gode presentasjoner og nyttige diskusjoner underveis. Til høyre finner du alle presentasjonene tilgjengelig for nedlasting. Fagseminaret rettet seg mot forholdet mellom de nye aktørene og bankene, problemstillinger knyttet til RTS og myndighetenes rolle.

Om PSD2

Betalingstjenestedirektivet PSD2 treffer Norge i 2018. Målet med direktivet er å legge til rette for økt konkurranse bankene imellom samt innovasjon i markedet for betalingsformidling. Direktivet åpner for at nye aktører kan få tilgang til bankkundenes konti for å tilby innovative og rimelige betalingstjenester. Det forventes at mange nye aktører vil etablere seg i markedet. For å oppnå en smidig innføring av direktivet og tilgang til kundenes konti er det behov for felles forståelse, spilleregler, og tekniske spesifikasjoner.

European Banking Authority (EBA) publiserte i slutten av februar et endelig utkast til Regulatory Technical Standard (RTS) for sterk autentisering og sikker kommunikasjon som setter krav til samspillet mellom aktører i fintech-bransjen og bankene.

Spørsmål og svar om PSD2