PSD2 fagseminar 11. oktober

BankID Norge og Bits ønsker velkommen til et faglig seminar om PSD2, med presentasjoner fra myndighetene, tredjeparter, Bits og BankID Norge. Dette er en oppfølging av PSD2 seminaret som BankID Norge og Bits avholdt i mars 2017.

Betalingstjenestedirektivet PSD2 implementeres i EU-landene den 13.januar 2018. Dette medfører store konsekvenser for betalingsområdet både i EU og i Norge. I Norge vil lovgivningen bli oppdatert i løpet av 2018, men selv om lovgivninger er på plass, er ikke de tekniske standardene ferdigstilt ennå. Derfor er det fortsatt stor usikkerhet i næringen hvordan bankene faktisk skal implementere tilgang til konto for tredjeparter. Fagseminaret har en bredt sammensatt agenda med fokus på å belyse sammenhenger mellom ulik lovgivning, tekniske standarder og fortolking av disse.

Link til påmelding: https://www.deltager.no/psd2_workshop_11102017