Request-to-Pay – konseptfase

EPC (European Payments Council) har utviklet en Rulebook for SEPA Request-to-Pay Scheme (SRTP). Schemet beskriver og regulerer hvordan betalingsmottaker kan be om at betaler initierer en betaling. Bare forespørselen om betaling er omfattet, selve betalingen er ikke definert som en del av systemet.

Bits har i samarbeid med bankene startet et prosjekt for å se nærmere på flere problemstillinger rundt Request-to-Pay. Schemet for Request-to-Pay vil standardisere hvordan betalingsmottaker sender anmodning om betaling til betaler, som betaler enten kan akseptere eller forkaste.

Formålet med prosjektet er å vurdere om Request-to-Pay kan anvendes i den norske banknæringen.

  • Kan Request-to-Pay støtte innovasjon av nye betalingstjenester?
  • Er det mulig at Request-to-Pay kan redusere kompleksiteten for flere av dagens betalingstjenester?

Prosjektets konseptfase ble ledet av Bits med deltakelse fra Eika, DNB, Danske Bank, Nordea og SpareBank 1. Prosjektet startet medio mai 2021, og planen er at beslutningsdokumentasjon for eventuell videreføring av prosjektet skal legges frem for styret i Bits høsten 2022.